950667-happy-business-womanDet gäller att ha koll på skillnaden på de olika begreppen självkänsla, självförtroende och självbild och att inte jämföra sig själv med andra. Hur man känner sig i dessa tre lägen handlar om hur man växt upp, vilka erfarenheter man har, människor runt omkring, miljö och framförallt, en själv.

Självkänsla, självförtroende och självbild är inte samma sak, vilket många tror. På Vårdguiden går det att läsa om att de 3 begreppen självkänsla, självförtroende, och självförtroende handlar om hur en person uppfattar sig själv, den man är och vad man tror att man klarar av. Bra självkänsla, självförtroende och självbild betyder automatiskt inte att man blir lycklig, det kan dock vara ett steg på vägen. Det handlar om att bli bättre på det man tycker är viktigast och att vara realistisk.

Självkänsla

Att ha bra självkänsla innebär att känna att man duger och är nöjd med sig själv. Det handlar egentligen väldigt lite om det som många förknippar med självkänsla, nämligen om bekräftelser och hur man känner för vad man gör och uträttar. Bra självkänsla och trygghet växer fram i miljöer där man kan känna sig omtyckt och betydelsefull för andra. Det är alltså något inlärt och en dålig självkänsla kan exempelvis märkas i att man är missnöjd med sitt utseende från dag till dag. Det gäller då att lista ut vad som ger en bra känsla vissa dagar, och andra inte. Det kan vara obekvämhet med viss kroppsbehåring.

Bidragande till bättre känsla kan då vara att ta bort hår med laser, men då måste man vara helt säker på att detta är en är något som påverkar den egna självkänslan till det sämre, att ändra något fysiskt är annars sällan lösningen.

387336-the-last-giant-stepSjälvförtroende

Ett bra självförtroende har man om man tror på sig själv helt enkelt, en person som tror och tycker att denne själv klarar av saker bra. Självförtroendet kan variera i olika situationer, och det går inte att ha bra självförtroende i allt, men det går att ha något som kallas för generellt bra självförtroende. När saker och ting går bra och om man har gjort en bra prestation för att framkalla detta så kan självförtroendet växa. Självförtroendet växer och man tror att det även kommer gå bra nästa gång.

Självbild

Självbilden formas efter uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning exempelvis. Men det finns även många andra bakomliggande faktorer som påverkar detta. Självbilden handlar om vem man själv tycker att man är och hur man tror att andra uppfattar en. En dålig självbild kan vara att man inte visar utåt och framför andra den man själv tycker att man är som person, man ska kunna våga visa sin självbild för alla. Där kopplas det återigen till andra människor och miljö, som en stor del av hur vi mår och beter oss.

Bli din egen person

Man gör saker för sin egen skull och mår bra för sin egen skull, att jämföra sig med andra är inte rimligt. Ändå gör många det, och livscoachen Mia Törnblom menar på att det gäller att vara schysst mot sig själv. Den enda man kan jämföra sig med och hela tiden bli bättre än, är sig själv, och ingen annan. Man ska aldrig känna sig sämre på grund av någon annan, och med en god självkänsla slipper du varken känna dig bättre eller sämre än någon, du blir din egen person!